Дигитални технологии

Креативни дигитални инструменти

В света в който живеем сме заобиколени от нововъведения почти ежедневно. Устройства и технологии, които ни помагат да творим, работим, изразяваме себе си и да се забавляваме. Те имат различни предназначения и възможности, а нещото което ги обединява е, че функционират в основата си по дигитален път.

Нашето желание и цел е да запознаем курсистите практически с някои от тези технологии. Да могат да ги „пипнат“ и разгледат от близо. Както и да разберат как работят, какви различни видове са и могат ли да им бъдат полезни в техните интереси. Курса е предвиден да даде общ поглед върху нещата – принципи на работа и функционалност. Разбира се, включените теми сами по себе си съдържат прекалено много информация за проължителността на обученията. Предвиждаме да организираме и отделни уъркшопи по отделните теми.

Видео

Видеото (заедно с аудиото) е навсякъде около нас! Като част от тази програма ще разгледаме базово основните елементи при една видео продукция - камера, осветление, звук.

3D принтер

Тези устройства могат да създават голямо разнообразие обекти и предмети като ги "изпринтят". Разполагаме с такъв и ще го пуснем и направим нещо готино.

VR

VR технологията (посредством VR очила) представлява начин човек да попадне в дигитално създадена виртуална реалност. Предназначението и освен забавалние може да бъде свързано с обучения, тренировки, наука, проектиране.

3D Мапинг

Чрез проектор и компютър е възможно да се проектира изображение или видео върху обекти. Проекцията може да следват реалните контури и да влияе върху възприятието на зрителя.

360 camera

360 камера

360 градусовите камери могат да заснемат всичко около себе си. Това е тяхната функция. Ще демонстрираме и тази технология и ще

дрон

Дроновете летят и снимат от високо. Най-общо. Има и други видове, ние ще разгледаме този. Ще полетим и ще го покараме.

мобилни устройства

Идеята синтезирано да представим някои приложения, които могат да имат те. В съзидателна и креативна насока. Апликации за създаване на видео, аудио, рисуване, анимация.

AI

Total Body Fitness

Health

Lorem ipsum dolor sit alor amet, cotns ekolor adipiscing elit Nulla molestie convallis convallis.

nutrition

Lorem ipsum dolor sit alor amet, cotns ekolor adipiscing elit Nulla molestie convallis convallis.

GYM INCLUDED

Lorem ipsum dolor sit alor amet, cotns ekolor adipiscing elit Nulla molestie convallis convallis.